Välkommen

SFO - Svensk Förening för Obesitasforskning

SFO – Svensk Förening för Obesitasforskning

Postgiro: 790190-3

SFOs styrelse arbetar ideellt för att stötta svensk obesitasforskning. Vi ordnar möten och  utbildningar för att informera om obesitasforskning och behandling.

Redaktion

Ansvarig utgivare: Joanna Uddén Hemmingsson
Webbredaktör: Ylva Trolle Lagerros
Kontakt sker enklast via e-post till ingrid.larsson@medfak.gu.se