Länkar

Nationella riktlinjer för vård vid obesitas – uppdaterades 2023

https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/regler-och-riktlinjer/nationella-riktlinjer/information-till-patienter/om-publicerade-riktlinjer/obesitas/

Länk till HOBS: World Obesity Day webinaret, 2021

www.hobs.se/wod21

SFO:s debattartikel i SvD på Världsfetmadagen 2018

https://www.svd.se/fordomar-skadar-manga-med-fetma

Internationell fetmaforskning

World Obesity Federation (WOF)
European Childhood Obesity Group, ECOG
European Association for the Study of Obesity, EASO

Svensk fetmaforskning

Network in Epidemiology & Nutrition, NEON

Andra föreningar och sällskap

Dietisternas riksförbund
Sveriges Läkarförbund
Svenska Läkaresällskapet
Svensk sjuksköterskeförening
Psykologförbundet
Fysioterapeuter

Webbprojektet Obesity and Energetics Offerings

Professor David Allison och medarbetare vid University of Alabama at Birmingham, USA driver ett ideellt och mycket ambitiöst webprojekt kallat Obesity and Energetics Offerings (OEO). Varje fredag uppdateras sidan med systematiska axplock som spänner brett över den senaste obesitasforskningen. OEO länkar till originalartiklar från såväl högre som lägre rankade tidskrifter, och även till mer populärvetenskapliga alster. OEO bjuder också på matnyttigheter som sektionen kallad Headline vs Study, där diskrepanser mellan braskande nyhetsrubriker och bakomliggande forskning avslöjas. 

Obesity and Energetics Offerings