En dag runt obesitasbehandling

Fredag 23 mars 2018, Svenska Läkaresällskapet, Stockholm

Ett samarrangemang mellan Svensk Förening för Obesitasforskning och Svensk Förening för Obesitas och metabol Kirurgi

Samling med kaffe och utställningsbesök 9:009:30

Varje föreläsning följs av tid för diskussion

9:30-10:15     ”Bariatrisk medicin”– en ny specialitet med fokus på omhändertagandet pre- och post kirurgi?

Föreläsare: Torsten Olbers. Moderator Joanna Uddén Hemmingsson

10:15-11:00    BMI som urvalsmarkör för obesitasbehandlingPro/con debatt

Föreläsare: Mikael Wirén och Peter Jacobson. Moderator: Ylva Trolle Lagerros

11:00-12:00    To which patients should we focus our obesity treatment efforts?  Which tools to use?

Föreläsare: Professor Nicholas Finer, University College London

Moderatorer Joanna Uddén Hemmingsson och Anders Thorell

Lunch och utställningsbesök 12:00–13:00

13:00–13:10   HOBS – Hälsa Oberoende av Storlek presentation av patientförening

13:10-14:00    ”Alla ska inte opereras”- vilken evidens finns för långtidseffekter av medicinsk obesitasbehandling?

Föreläsare: Ingrid Larsson. Moderator Mikael Wirén

Kaffe och utställningsbesök 14:00–14:30

14:30-15:45    Komplikationer efter obesitaskirurgi; psykisk ohälsa, missbruk samt ”weight regain”– hur vanligt och vad gör vi?

Föreläsare: Kajsa Järvholm, Ylva Trolle Lagerros, Torsten Olbers

Moderator Anders Thorell

15:45-16:00 Sammanfattning av dagen – hur går vi vidare?

Moderatorer Joanna Uddén Hemmingsson och Torsten Olbers

Kostnadsfritt för medlemmar i SFO eller SFOK (se instruktioner om medlemskap på hemsidan). Alla med intresse för obesitasbehandling är välkomna, men föranmälan krävs.

Anmälan: Skicka mail till obesitasdagen2018@gmail.com och ange i vilken förening du är medlem, i SFO eller SFOK, din arbetsplats, yrke och ev. specialkost.

Vid frågor kontakta:

Torsten Olbers, torsten.olbers@gu.se

Ingrid Larsson ingrid.larsson@medfak.gu.se

Kallelse till årsmöte

Fredagen den 1 december 2017 kl. 10.00-15.30

Central Hotel (100 meter från Centralstationen)

Vasagatan 38, Stockholm

 

Dagen börjar med ett vetenskapligt program därefter vidtar årsmötesförhandlingarna (se nedan för dagordning). Under dagen serveras lunch. Anmälan sker till Ingrid Larsson (ingrid.larsson@medfak.gu.se) senast 24 november 2017. Meddela eventuella kostrestriktioner i samband med anmälan.

Motioner och förslag till årsmötet från föreningens medlemmar mejlas till Ingrid Larsson.

Hjärtligt välkomna önskar styrelsen i SFO!

VETENSKAPLIGT PROGRAM

FETMA prevention – psykisk hälsa – behandling

Kl. 09.30-10.00 Samling med kaffe och smörgås
Kl. 10.00-10.05 SFOs ordförande Joanna Uddén Hemmingsson hälsar välkommen
Kl. 10.05-10.55 Obesitasprevention i ett folkhälsovetenskapligt perspektiv

Maria Magnusson, med. dr., leg. dietist, leg. sjuksköterska

Angereds närsjukhus, Göteborg

Kl. 11.00-12.00 Psykisk hälsa hos barn och ungdomar med fetma

Kajsa Järvholm, fil. dr., leg. psykolog, Barnöverviktsenheten Region Skåne, Lunds Universitet, Lund.

Kl. 12.00-12.55 Lunch*
Kl. 13.00-13.30 Nya läkemedel i fetmabehandlingen

Joanna Uddén Hemmingsson, med. dr., leg. läkare

Capio St. Görans sjukhus/Karolinska institutet, Stockholm

Kl. 13.35-15.30 Årsmötesförhandlingar

* SFO bjuder på lunch för de som betalt medlemsavgift för 2018 (100 kronor, PG 790190-3).

 

ÅRSMÖTE

SVENSK FÖRENING FÖR OBESITASFORSKNING

Dagordning

 • Mötets öppnande
 • Val av mötesordförande
 • Val av mötessekreterare
 • Val av personer att justera protokollet
 • Godkännande av dagordning
 • Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse
 • Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning
 • Frågan om styrelsens ansvarsfrihet
 • Behandling av motioner och inkomna förslag
 • Fastställande av medlemsavgift för 2018
 • Valberedningen har ordet
 • Val av revisorer
 • Val av valberedning
 • Övriga frågor
 • Nästa årsmöte
 • Årsmötet 2017 avslutas

Save the date! 23/3 2018 Bariatrisk medicin

Fredagen den 23 mars 2018 på Svenska Läkaresällskapet  i centrala Stockholm

VÄLKOMNA till en dag om obesitasbehandling!

Ett samarrangemang mellan Svensk Förening för Obesitasforskning och Svensk Förening för Obesitaskirurgi

Exempel på föreläsningar och diskussioner som kommer tas upp under dagen:

 • ”Bariatrisk medicin”- en ny specialitet?
 • Komplikationer efter obesitaskirurgi (hypoglykemi, näringsbrist, psykisk ohälsa, missbruk). Hur vanligt och vad gör vi?
 • BMI som urvalsmarkör för obesitasbehandling. Fördelar, nackdelar och vilka är alternativen?
 • God hälsa oberoende av vikt?
 • Medicinsk obesitasbehandling – vilka är långtidsresultaten?

Kostnadsfritt för medlemmar i SFO eller SFOK (se fliken Medlem för medlemskap). Alla med intresse för obesitasbehandling är välkomna!

Sponsorer/Utställare Möjligheter att sponsra mötet och ställa ut kommer att finnas

För mer information kontakta:
Joanna Uddén Hemmingsson (ordf SFO): joanna.udden@ki.se
Torsten Olbers (ordf SFOK): torsten.olbers@gu.se

Årsmöte 2016

15 december 2016, SFO årsmöte i Göteborg

Från aptitreglering till kirurgi
Torsdagen den 15 december kl. 10.00 – 15.00 på Scandic Crown hotell, Göteborg

PROGRAM

SFOs Ordförande Carl-Erik Flodmark hälsar välkommen 
10.00-10.45 “Glucagon-like peptide-1 control of appetite and reward; key contributions of neuroanatomical location and sex” – Karolina Skibicka, docent, Sahlgrenska Akademin 
10.45-11.30 ”Behandling av fetma i Västra Götalandsregionen”– Björn Eliasson, professor, Regionalt Obesitascentrum
11.30-13.00 Lunch med årsmöte i Svensk Förening för Obesitasforskning
13.00-13.45 Prevention – betydelsefullt område med komplexa forskningsfrågor  Gabriele Eiben, med dr, Sahlgrenska Akademin 
13.45-14.30 ”Fetmakirurgi under 25 år- långtidsresultat från SOS-studien”– Per-Arne Svensson, docent, Sahlgrenska Akademin
14.30-15.00 Avslutande diskussion

Alla medlemmar som föranmält sig är välkomna på lunch under årsmötet.