Covid-19

Här finns länkar till sidor som handlar om obesitas och Covid-19

https://dietisten.net/covid-19-och-fetma-risker-karantan-och-levnadsvanor-vad-vet-vi-efter-pandemins-forsta-ar/

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/identifiering-av-riskgrupper-covid19.pdf

https://www.overviktscentrum.se/for-dig-som-patient/rad-for-vikthantering-under-corona-pandemin/

https://www.hobs.se/zone/covid-19-och-overvikt-och-obesitasfetma/inside/915

https://eurobesity.org/news/coronavirus/