Program Obesitasdagen 2023

Fredagen 22 september 2023, Svenska Läkaresällskapet Stockholm

Patienter med obesitas och samtidig ätstörning – Hur många är de? Hur hittar vi dem? Vilken behandling ska vi erbjuda?

9:00 – 9:30 Registrering, fika och mingel med kollegor och utställare


9:30 – 9:40 Välkomna, Joanna Uddén Hemmingsson, ordförande SFO och Torsten Olbers, ordförande SFOK


9:40 – 10:00 ”Kan du inte bara säga åt dig själv att inte äta fler mackor?” Hetsätningsstörning utifrån ett patientperspektiv
Patientföreningen HOBS (Hälsa OBeroende av Storlek)


10:00 – 10:30 Barn med obesitas och ätstörning – finns de och hur ska vi hantera det?
Kajsa Järvholm, leg psykolog SUS Malmö, docent Lunds universitet


10:30 – 11:00 Hur kan vi upptäcka ätstörningar hos patienter med obesitas? Verktyg och felkällor
Ingrid Larsson, näringsfysiolog, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, docent Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet


11:00 – 11:20 Bensträckare och mingel med kollegor och utställare


11:20 – 12:00 Vad är ätrelaterade problem och vad är en ätstörning? Definitioner och klassificering och hur kan de tillämpas på personer med samtidig obesitas?
Ata Ghaderi, leg psykolog, professor Karolinska Institutet

12:00 – 13:00 Lunch och mingel med kollegor och utställare

13:00 – 14:00 Obesity and binge eating disorders – overlap, differences, and treatment strategies. Valentina Ivezaj, Assistant Professor of Psychiatry, Program for Obesity Weight and Eating Research (POWER), Yale School of Medicine, USA

14:00 – 14:40 Ätstörningar efter obesitaskirurg?

  • Vad är ett normalt ätande efter obesitaskirurgi
    • Anna Laurenius, leg dietist, med dr, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet
  • När ätandet blir ett problem efter obesitaskirurgi.
    • Joakim de Man Lapidoth, leg. psykoterapeut, fil dr

14:40 – 15:10 Fika och mingel med kollegor och utställare.

15:10 – 15:50 Behandling av obesitas vid samtidig ätstörning – ska vi göra det ena, det andra eller både och?
Yvonne von Hausswolff-Juhlin , leg. läkare, specialist i psykiatri, docent, psykiatri Nordväst

15:50 – 16:00 Framtidsspaning

Torsten Olbers och Joanna Uddén Hemmingsson

Man kan delta på plats eller digitalt via länk. För mer information och anmälan gå till
www.medinet.nu/obesitasdagen-2023