Save the date! 23/3 2018 Bariatrisk medicin

Fredagen den 23 mars 2018 på Svenska Läkaresällskapet  i centrala Stockholm

VÄLKOMNA till en dag om obesitasbehandling!

Ett samarrangemang mellan Svensk Förening för Obesitasforskning och Svensk Förening för Obesitaskirurgi

Exempel på föreläsningar och diskussioner som kommer tas upp under dagen:

  • ”Bariatrisk medicin”- en ny specialitet?
  • Komplikationer efter obesitaskirurgi (hypoglykemi, näringsbrist, psykisk ohälsa, missbruk). Hur vanligt och vad gör vi?
  • BMI som urvalsmarkör för obesitasbehandling. Fördelar, nackdelar och vilka är alternativen?
  • God hälsa oberoende av vikt?
  • Medicinsk obesitasbehandling – vilka är långtidsresultaten?

Kostnadsfritt för medlemmar i SFO eller SFOK (se fliken Medlem för medlemskap). Alla med intresse för obesitasbehandling är välkomna!

Sponsorer/Utställare Möjligheter att sponsra mötet och ställa ut kommer att finnas

För mer information kontakta:
Joanna Uddén Hemmingsson (ordf SFO): joanna.udden@ki.se
Torsten Olbers (ordf SFOK): torsten.olbers@gu.se

Årsmöte 2016

15 december 2016, SFO årsmöte i Göteborg

Från aptitreglering till kirurgi
Torsdagen den 15 december kl. 10.00 – 15.00 på Scandic Crown hotell, Göteborg

PROGRAM

SFOs Ordförande Carl-Erik Flodmark hälsar välkommen 
10.00-10.45 “Glucagon-like peptide-1 control of appetite and reward; key contributions of neuroanatomical location and sex” – Karolina Skibicka, docent, Sahlgrenska Akademin 
10.45-11.30 ”Behandling av fetma i Västra Götalandsregionen”– Björn Eliasson, professor, Regionalt Obesitascentrum
11.30-13.00 Lunch med årsmöte i Svensk Förening för Obesitasforskning
13.00-13.45 Prevention – betydelsefullt område med komplexa forskningsfrågor  Gabriele Eiben, med dr, Sahlgrenska Akademin 
13.45-14.30 ”Fetmakirurgi under 25 år- långtidsresultat från SOS-studien”– Per-Arne Svensson, docent, Sahlgrenska Akademin
14.30-15.00 Avslutande diskussion

Alla medlemmar som föranmält sig är välkomna på lunch under årsmötet.