Save the date! 23/3 2018 Bariatrisk medicin

Fredagen den 23 mars 2018 på Svenska Läkaresällskapet  i centrala Stockholm

VÄLKOMNA till en dag om obesitasbehandling!

Ett samarrangemang mellan Svensk Förening för Obesitasforskning och Svensk Förening för Obesitaskirurgi

Exempel på föreläsningar och diskussioner som kommer tas upp under dagen:

  • ”Bariatrisk medicin”- en ny specialitet?
  • Komplikationer efter obesitaskirurgi (hypoglykemi, näringsbrist, psykisk ohälsa, missbruk). Hur vanligt och vad gör vi?
  • BMI som urvalsmarkör för obesitasbehandling. Fördelar, nackdelar och vilka är alternativen?
  • God hälsa oberoende av vikt?
  • Medicinsk obesitasbehandling – vilka är långtidsresultaten?

Kostnadsfritt för medlemmar i SFO eller SFOK (se fliken Medlem för medlemskap). Alla med intresse för obesitasbehandling är välkomna!

Sponsorer/Utställare Möjligheter att sponsra mötet och ställa ut kommer att finnas

För mer information kontakta:
Joanna Uddén Hemmingsson (ordf SFO): joanna.udden@ki.se
Torsten Olbers (ordf SFOK): torsten.olbers@gu.se