Årsmöte 2017 SFO Fredagen den 1 december

Bästa SFO-medlem,

Välkomna till årsmöte 2017 i Svensk förening för obesitasforskning!

Fredag den 1/12 kl 10-15.30.

Plats: Central Hotel
Vasagatan 38, Stockholm (100 meter från Stockholms centralstation).Dagen kommer att innehålla föreläsningar om prevention, barn och psykiskt välbefinnande samt nyheter kring obesitasläkemedel. Kallelse och detaljerat program kommer inom kort.