Kallelse till årsmöte

Fredagen den 1 december 2017 kl. 10.00-15.30

Central Hotel (100 meter från Centralstationen)

Vasagatan 38, Stockholm

 

Dagen börjar med ett vetenskapligt program därefter vidtar årsmötesförhandlingarna (se nedan för dagordning). Under dagen serveras lunch. Anmälan sker till Ingrid Larsson (ingrid.larsson@medfak.gu.se) senast 24 november 2017. Meddela eventuella kostrestriktioner i samband med anmälan.

Motioner och förslag till årsmötet från föreningens medlemmar mejlas till Ingrid Larsson.

Hjärtligt välkomna önskar styrelsen i SFO!

VETENSKAPLIGT PROGRAM

FETMA prevention – psykisk hälsa – behandling

Kl. 09.30-10.00 Samling med kaffe och smörgås
Kl. 10.00-10.05 SFOs ordförande Joanna Uddén Hemmingsson hälsar välkommen
Kl. 10.05-10.55 Obesitasprevention i ett folkhälsovetenskapligt perspektiv

Maria Magnusson, med. dr., leg. dietist, leg. sjuksköterska

Angereds närsjukhus, Göteborg

Kl. 11.00-12.00 Psykisk hälsa hos barn och ungdomar med fetma

Kajsa Järvholm, fil. dr., leg. psykolog, Barnöverviktsenheten Region Skåne, Lunds Universitet, Lund.

Kl. 12.00-12.55 Lunch*
Kl. 13.00-13.30 Nya läkemedel i fetmabehandlingen

Joanna Uddén Hemmingsson, med. dr., leg. läkare

Capio St. Görans sjukhus/Karolinska institutet, Stockholm

Kl. 13.35-15.30 Årsmötesförhandlingar

* SFO bjuder på lunch för de som betalt medlemsavgift för 2018 (100 kronor, PG 790190-3).

 

ÅRSMÖTE

SVENSK FÖRENING FÖR OBESITASFORSKNING

Dagordning

 • Mötets öppnande
 • Val av mötesordförande
 • Val av mötessekreterare
 • Val av personer att justera protokollet
 • Godkännande av dagordning
 • Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse
 • Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning
 • Frågan om styrelsens ansvarsfrihet
 • Behandling av motioner och inkomna förslag
 • Fastställande av medlemsavgift för 2018
 • Valberedningen har ordet
 • Val av revisorer
 • Val av valberedning
 • Övriga frågor
 • Nästa årsmöte
 • Årsmötet 2017 avslutas